Bli Medlem

Bli medlemIntresseanmälan om medlemskap skall ske skriftligen enligt fastställt formulär till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar.

Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.  Medlems båt skall vara fullförsäkrad. Medlem förväntas delta på av styrelsen fastställda arbetsdagar och hjälpa till med skötsel och underhåll.


Nytt medlemsskap betyder inte automatiskt tillgång till bryggplats, men är en förutsättning för att plats skall tilldelas. Medlemsskap och bryggplats styrs bl a. av följande faktorer:


  • Storlek på ledig plats i förhållande till storlek på båt.
  • Person som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till klubbens utveckling och fortlevnad.
  • Person som har kunskap och färdigheter som kommer klubben tillgodo


Inträdesavgiften är f.n. 6.000 kr och medlemsavgiften 500 kr per år. Inträdesavgiften återbetalas inte vid utträde ur klubben. Medlemskap kan endast överlåtas i enlighet med ärvdabalken. Övriga avgifter framgår under fliken "Avgifter" i menyn ovan. 


Vänligen kontakta KiBKs sekreterare Fredrik Nygård för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken "Om".


Vid ansökan om medlemsskap, observera storleksbegränsningarna för bryggplats och ramp.


Hämta Intresseanmälan HÄR


Klubben har en väntetid på flera år för att få tillgång till en fast båtplats.
Copyright © All Rights Reserved