Bli Medlem

Bli medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan om medlemskap skall ske skriftligen enligt fastställt formulär till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Blivande medlemmar måste uppvisa Förarintyg för Fritidsbåt, eller motsvarande, innan medlemskap kan beviljas. Medlems båt skall vara fullförsäkrad. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

 

Nytt medlemsskap betyder inte automatiskt tillgång till bryggplats, men är en förutsättning för att plats skall tilldelas. Medlemsskap och bryggplats styrs bl a. av följande faktorer:

 

*Storlek på ledig plats i förhållande till storlek på båt.

*Person som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till klubbens utveckling och fortlevnad.

*Person som har kunskap och färdigheter som kommer klubben tillgodo

 

Inträdesavgiften är f.n. 6.000 kr och medlemsavgiften 500 kr per år. Inträdesavgiften återbetalas inte vid utträde ur klubben. Medlemsskap kan endast överlåtas i rakt nedstigande led, enligt arvslagen. Övriga avgifter framgår under "Avgifter" i menyn till vänster.

 

Vid ansökan om medlemsskap, observera storleksbegränsningarna för bryggplats och ramp.

 

Hämta Intresseanmälan HÄR

 

Just nu är det inte möjligt att ansöka om medlemskap i Kilsvikens BK. Vi har för tillfället en väntetid på 3-5 år för att få tillgång till bryggplats.

 

Vänligen kontakta KiBKs ordförande Mats Edestig för mer information.

Kontaktuppgifter finns under fliken"Om" ovan och sedan Styrelse.