Årsmöte

Årsmöte 2015

Härmed kallas du till årsmöte i Kilsvikens Båtklubb måndagen den 16 mars kl 19:00 i Björknässkolans aula.

 

I bifogade fil finns:

 

 

- Kallelse med dagordning

 

- Verksamhetsberättelse 2014

 

- Balansräkning 2014

 

- Resultaträkning 2014 med förslag till budget 2015

 

- Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för 2015-2016

 

- Avgifter (Inga ändringar)

 

- Information inför sjösättningen 2015

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

För Styrelsen

 

Kilsvikens Båtklubb

 

Mats Edestig

 

Sekreterare