Städdagar sjösättning 2015

Det är varje båtägares skyldighet att hjälpa till under de obligatoriska arbetsdagarna enl. nedan.

 

Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500 kronor enl. årsmötesbeslut.

 

 

Vänligen skriv in nedan datum i kalendern redan nu! Har du möjlighet att ställa upp fler helger är du naturligtvis mycket välkommen!

 

 

• Lännersta brygga A höger brygghalva (från land) den 25/4.

 

• Lännersta brygga A vänster brygghalva (från land) den 26/4.

 

• Lännersta brygga B höger brygghalva (från land) den 2/5

 

• Lännersta brygga B vänster brygghalva (från land) 3/5.

 

• Kilsviken den 2-3/5.

 

 

Ta kontakt med respektive hamnkapten för mer information.

 

 

Omfördelning av bryggplatser

 

För att optimera bryggplatserna och se till att belägga alla bryggplatser kan vi bli tvungna att omfördela ett antal bryggplatser. Detta gäller främst de medlemmar som har bytt båt till större eller mindre storlek. Detaljerad information kommer att gå ut till dessa medlemmar men känner du på dig att du är berörd ta kontakt med respektive hankapten för mer information redan nu.

 

 

Sjösättning i klubbens regi sker lördagen den 9/5 med start kl 9:00. Avgift betalas kontant på plats. Glöm inte att visa upp försäkringspapper för hamnkaptenen innan sjösättningen.

 

 

Städdag i Lännersta sker direkt efter sjösättningen lördagen den 9/5. Obligatorisk för de personer som har haft båten upplagd över vintern i Lännersta.

 

Klubben bjuder samtliga medlemmar på kaffe, te, mörgås, korv, öl, läsk, bullar etc. i samband med sjösättning och städdag lördagen den 9/5.