Hem

VÄLKOMMEN TILL

KILSVIKENS BÅTKLUBBS HEMSIDAPå gång


Sjösättning 9 maj

Preliminärt datum för sjösättning från klubbens område våren 2020 är lördagen 9 maj. Vi återkommer med mer information om sjösättning m.m. i vår.


Håll rent runt båtar och uppställningsvagnar

I september påträffades på upptagningsområdet i Lännersta en liten uppblåsbar plastbåt som var full av oljeblandat vatten. En tom behållare för olja låg slängd intill. Att skräpa ner och lämna miljöfarligt avfall efter sig är förstås fullständigt oacceptabelt. Det vore självklart klädsamt om den som lämnat oljespillet efter sig kontaktar styrelsen och förklarar skälet till sitt agerande. En grundregel i enlighet med hamninstruktionen är att inget löst material ska lämnas på området annat än efter särskild överenskommelse med respektive hamnkapten. Miljöfarligt avfall får aldrig lämnas kvar utan ska alltid omhändertas och lämnas på återvinningsstation.


Tillsyn av upplagd båt under vintertid

Glöm inte bort att regelbundet titta till er båt och täckning under vintern. I synnerhet viktigt efter snöväder och/eller kraftiga vindar.


Ha i övrigt en fin höst och vinter

hälsar styrelsen.


-----


Årsmötet för Kilsvikens båtklubb uppskjutet till senare i år


På grund av den pågående Corona-smittan har styrelsen beslutat skjuta upp klubbens årsmöte tills vidare. Vi hoppas kunna hålla mötet så snart situationen och myndigheternas allmänna råd ger stöd för detta. Vi får återkomma om datum senare i år.

 

Med anledning av detta behåller nuvarande styrelse sina uppdrag tills vidare. Dessutom får nuvarande avgiftslista (publicerad på kibk.org) gälla även under 2020.

 

Styrelsen kommer inom kort att skicka ut information om vårens arbetsdagar samt om praktiska frågor inför sjösättningen som är planerad till 9 maj 2020.

 

Vi hoppas på förståelse för beslutet att skjuta upp årsmötet vilket för övrigt även Svenska Båtunionen rekommenderat alla båtklubbar att göra.

 

Styrelsen


----------
Hyr en lokal !!

Alla medlemmar har möjlighet att hyra vårt fina klubbhus i Lännerstahamnen för egna tillställningar.

Adress: Djurgårdsvägen 12, Saltsjö-Boo.

Förfrågningar och anmälan görs till vår klubbmästare Andreas Harbom.


Viktig infoBÅTFÖRSÄKRING!

Styrelsen uppmanar de medlemmar som inte har informerat sin hamnkapten om hur och var båten är försäkrad, (via båtförsäkring eller hemförsäkring) att göra detta omgående.----------


Svenska Sjö

Information till båtklubbar.

(klicka här för att läsa)


Svenska Sjös hemsida här.


----------


Titta till din båt!

Det är viktigt att du tittar till din båt minst en gång i veckan. Se till att båten är förtöjd och inte slår mot dina båtgrannar. Vi har haft stölder både i Kilsviken och Lännersta, försäkra dig om att allt är som det ska.


Med vänlig hälsning

Styrelsen Kilsvikens BK---------------------------------Ta det lungt i sommar, och varför inte passa på att utbilda dig för ett säkrare sjöliv.


BÅTÄGARSKOLAN

Medlemsspalten


Copyright © All Rights Reserved