Miljö

Klubben kommer att utreda hur vi på bästa sätt kan genomföra en inventering av förekomst av TBT-färg på medlemmarnas båtar. Nacka kommun planerar att köpa ett XRF mätinstrument som alla klubbar i kommunen kommer kunna låna för att identifiera båtar med TBT-färg.


I början på 2018 skickade vi ut en enkät till klubbens medlemmar för att ta reda på vilket intresse det finns för blästring/skrapning och Epoximålning. Se resultat nedan.

Klubben har sökt LOVA-bidrag så att en del av kostnaden täcks av detta bidrag. Tyvärr fick klubben inte bidragsansökan godkänd eftersom länsstyrelsen har en begränsad LOVA-budget och prioriterar båtklubbar i Mälaren.


Kilsvikens BK tar inte in nya medlemmar som målat båten med någon form av giftfärg. Det ligger i tiden och det finns långtgående diskussioner för Stockholms Län att helt förbjuda alla former av giftfärg från 2020. Vi måste ligga i framkant i detta miljöarbete och jobba pro-aktivt för en bättre miljö.


-- oo --


Enkätresultat  --> härLÄNKAR

KiBKs Miljöpolicy

Styrelsen tar gärna emot kommentarer.

Kontakta Lars Åke Furunäs (miljösamordnare) eller Lars-Olof Persson (ordförande). Epost-adresserna finns i slutet av dokumentet.


Båtmiljö.se

Båtmiljö.se drivs av Svenska Båtunionen är en hemsida utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.


Svenska Båtunionens Miljöpolicy

Antaget av styrelsen för Svenska Båtunionen, den 17 november 2018.


SMBFs Skärgårds- och Miljökommitté

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) vill ge stöd och hjälp åt båtklubbar i arbetet för en bättre miljö.--oo--


Transportstyrelsen

Dags att måla båten - så håller du giftet borta


Båtliv och miljö för fritidsbåtar


Skrovmålet - ett samverkansprojekt för en giftfri miljö


Kemikalieinspektionen

Båtbottenfärger – om du måste måla. 


Båtbottenfärger som är godkända för användning på ostkusten 2021.


Ordlista - KEMI

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor.--oo--