Hem

VÄLKOMMEN TILL

KILSVIKENS BÅTKLUBBS HEMSIDAPå gång


Vattnet stängs av

Hösten övergår snart i vinter och därför stängs vattnet av på hamnområdet i Lännersta den 28 oktober. Vattnet slås på igen i vår när vi ser stadigvarande plusgrader på termometern.


Rampen stängs av

Rampen kommer att vara avstängd fr.o.m. den 2 november då bojbåten måste tas upp för översyn och kommer att blockera rampen. Detta innebär att de som inte tagit upp sin båt innan 2 november måste lösa sin upptagning på annat sätt.


Sjösättning 9 maj

Preliminärt datum för sjösättning från klubbens område våren 2020 är lördagen 9 maj. Vi återkommer med mer information om sjösättning m.m. i vår.


Glöm ej betala in avgift för vinter-plats (gäller bara medlemmar)

Avgiften för uppställningsplats skulle ha varit klubben tillhanda senast 30 september. Om klubben tvingas påminna enskilda läggs en påminnelseavgift på beloppet.


Håll rent runt båtar och uppställningsvagnar

I september påträffades på upptagningsområdet i Lännersta en liten uppblåsbar plastbåt som var full av oljeblandat vatten. En tom behållare för olja låg slängd intill. Att skräpa ner och lämna miljöfarligt avfall efter sig är förstås fullständigt oacceptabelt. Det vore självklart klädsamt om den som lämnat oljespillet efter sig kontaktar styrelsen och förklarar skälet till sitt agerande. En grundregel i enlighet med hamninstruktionen är att inget löst material ska lämnas på området annat än efter särskild överenskommelse med respektive hamnkapten. Miljöfarligt avfall får aldrig lämnas kvar utan ska alltid omhändertas och lämnas på återvinningsstation.


Tillsyn av upplagd båt under vintertid

Glöm inte bort att regelbundet titta till er båt och täckning under vintern. I synnerhet viktigt efter snöväder och/eller kraftiga vindar.


Ha i övrigt en fin höst och vinter

hälsar styrelsen.


----------
Hyr en lokal !!

Alla medlemmar har möjlighet att hyra vårt fina klubbhus i Lännerstahamnen för egna tillställningar.

Adress: Djurgårdsvägen 12, Saltsjö-Boo.

Förfrågningar och anmälan görs till vår klubbmästare Andreas Harbom.


Viktig infoBÅTFÖRSÄKRING!

Styrelsen uppmanar de medlemmar som inte har informerat sin hamnkapten om hur och var båten är försäkrad, (via båtförsäkring eller hemförsäkring) att göra detta omgående.----------


Svenska Sjö

Information till båtklubbar.

(klicka här för att läsa)


Svenska Sjös hemsida här.


----------


Titta till din båt!

Det är viktigt att du tittar till din båt minst en gång i veckan. Se till att båten är förtöjd och inte slår mot dina båtgrannar. Vi har haft stölder både i Kilsviken och Lännersta, försäkra dig om att allt är som det ska.


Med vänlig hälsning

Styrelsen Kilsvikens BK---------------------------------Ta det lungt i sommar, och varför inte passa på att utbilda dig för ett säkrare sjöliv.


BÅTÄGARSKOLAN

Medlemsspalten


Copyright © All Rights Reserved